Privacybeleid

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Toneelkring De Paradijsvogels vzw. In deze privacyvoorwaarden leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken en beschermen.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking
Toneelkring De Paradijsvogels vzw, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruik maakt van ons contactformulier, zich aanmeldt als lid van onze vereniging of een ticket koopt voor een voorstelling. Dit kan onder andere uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer zijn.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

  • Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en nieuws via onze nieuwsbrief;

  • Om uw vragen of opmerkingen te beantwoorden via ons contactformulier;

  • Om u als lid van onze vereniging te registreren en te contacteren indien nodig;

  • Om uw bestelling voor tickets te verwerken en u deze toe te sturen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om deze te beperken.

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres

privacy@deparadijsvogelsmoerbeke.be.

Indien u een klacht hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Wijzigingen aan deze privacyvoorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie zal steeds beschikbaar zijn op onze website.

 

Laatst bijgewerkt op: 15/03/2023